optimalisatie

STOER RETAIL is gevraagd om de campagneprocessen van America Today te optimaliseren. Daarnaast was ook operationele ondersteuning nodig op de marketingafdeling en heeft deze opdracht zich gedurende het jaar steeds meer uitgebreid. STOER ondersteunt nu op verschillende facetten. Van het optimaliseren van interne processen en het neerzetten en beheren van de marketingkalender tot aan samenwerkingen met creatieve bureaus voor online marketing.

Tijdens onze start hebben we voornamelijk geïnventariseerd hoe de processen liepen, besproken waar de medewerkers zelf op vastliepen en gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie. Er werd voorheen veel gewerkt met meerdere losse briefingsdocumenten en afdelingen werkten niet optimaal samen. Wij hebben een uitgebreide x-planning, (gedeelte van de) marketingkalender en vernieuwde contentplanning opgeleverd waarin alle afdelingen nauw betrokken zijn. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de invulling hiervan, wat houvast biedt in de operatie.

spring arrivals

Op deze manier focust America Today zich op een aantal specifieke productgroepen waar de organisatie in gelooft. Ook werkt America Today nu met een duidelijke fotografiebriefing inclusief shotlist waardoor er efficiënt geshoot wordt en alle beelden bruikbaar zijn voor de communicatie uitingen.

Op verschillende gebieden hebben we een efficiëntie slag kunnen slaan. Zo wordt er wekelijks vooruit gewerkt op het gebied van contentcreatie en posten we door een scherpe contentplanning meerdere malen per dag op de social kanalen. Daarnaast werkt de afdeling buying nauwer samen met de marketingafdeling waardoor het produceren van de nieuwe collectie en de presentatie hiervan op de juiste manier op elkaar is afgestemd.

Periode: 2022, 2023