project Pixel GAMMA

Project Pixel is het strategische project verf van INTERGAMMA met verschillende initiatieven om de customer journey van verf off- en online te verbeteren met als ultiem doel de consument beter te kunnen helpen in het kiezen van kleur (en verf).  STOER RETAIL heeft hierbij voornamelijk geholpen in het offline vraagstuk met de ondersteuning op ontwikkeling en uitrol van nieuwe verfafdelingen bij GAMMA Nederland. Denk hierbij onder andere aan de ontwikkeling van een kleurenwand, instore communicatie maar ook bij projectbegeleiding en voortgangsbewaking van verschillende initiatieven.

Bij de start van project Pixel hebben we voornamelijk gekeken naar alle initiatieven die er op de roadmap stonden en hierbij geïnventariseerd wat de status was, plannen aangescherpt en projectgroepen gevormd om zo gedegen en gestructureerd de initiatieven door te zetten of te beginnen. Gedurende het jaar kwam de focus meer op de uitrol van de nieuwe verfafdeling van GAMMA te liggen waarbij STOER RETAIL op de grote vraagstukken van ontwikkeling kleurenwand, propositie ontwikkeling, instore communicatie en projectbegeleiding heeft bijgedragen.

door de inzet van STOER RETAIL

De meeste GAMMA bouwmarkten zijn uitgerold met het vernieuwde verf ‘PIXEL’ concept. Dit helpt de klant optimaal in de journey van het kiezen van een kleur. De vernieuwde verfafdeling van GAMMA is de basis voor verdere uitrollen en formule ontwikkeling.

Periode: 2023, 2024