Procesoptimalisatie Noppies

Noppies heeft STOER RETAIL gevraagd om het concentproces onder de loep te nemen en te optimaliseren t.b.v. enerzijds kostenbesparing en anderzijds tijdsbesparing. We hebben hiervoor een procesflow en procesbeschrijving opgeleverd. Het proces draait nu in de organisatie. 

Dit is als volgt aangepakt:

 • Inventarisatie huidige proces d.m.v. gesprekken met content manager
 • Inventarisatie wensen, belangen en verantwoordelijkheden van alle betrokken stakeholders
 • Opstellen ideaalproces d.m.v. procesflow (één schematisch overzicht)
 • Afstemmen van procesflow met belangrijkste stakeholders in het proces
 • Na akkoord op procesflow uitwerking naar procesbeschrijvingdocument met daarin per stap beschreven wat de werkzaamheden zijn binnen die stap, wat de deliverables zijn, welke stakeholders betrokken zijn en wie beslissingsbevoegd is.
 • Tenslotte beschrijven we waar in de planning van het gehele proces elke stap zich bevindt d.m.v. een X- planning
 • Voorstel voor kick-off moment in de organisatie voor implementatie van het gehele proces

door de inzet van STOER RETAIL

 • werken afdelingen beter samen
 • kennen afdelingen elkaars verantwoordelijkheden
 • zijn afdelingen niet onnodig bij stappen in het proces betrokken: er wordt dus efficiënter gewerkt
 • Kosten worden bespaart 

Periode: 2022