bijzonder goed Bbrood

Bij Bbrood maken ze de aarde een stukje beter. En niet alleen de aarde, maar ook de mensen zelf. Dat doen ze van Amsterdam tot Afrika. Daarnaast is Bbrood sinds 2021 een reis begonnen van (deels)biologische bakkerij naar een 100% biologisch dynamisch bakkerij.

Om de reis naar een Biologisch dynamische werkwijze van bakkerij Bbrood zichtbaarder te maken, is STOER RETAIL gevraagd om een concrete merkstrategie op papier te zetten. En deze te verwerken in o.a. de winkelcommunicatie en thematiek rondom de feestdagen.  

van strategie naar communicatie in de winkels

Wat wij tot nu toe hebben opgeleverd? Een aangescherpte merkstrategie, een marketing-/communicatieplan, waarbij we bezig zijn met het doorvertalen van de strategie naar de communicatie in de winkels. Zowel voor de dagelijkse winkelcommunicatie als de communicatie gericht op de feestdagen. Daarnaast zijn we een fijne samenwerking met Piggy aan gegaan om de Bbrood stempelkaart te vervangen door een Bbrood app/digitale spaarkaart. Genoeg te doen, maar een hele mooie klus! 

vier communicatiepijlers

  • Het organiseren van een werksessie met Bbrood met als doel om uitgangspunten en randvoorwaarden te benoemen voor de uitwerking van de merkstrategie
  • Het herschrijven en aanscherpen van de huidige strategie i.s.m. POP creative agency. 
  • Begeleiding van POP creative agency bij de ontwikkeling van feestdagen winkelcommunicatie materialen, vervolgens projectmanagement voor de uitwerking ervan
  • Opzet van het Piggy spaarprogramma: van mailflow tot beloningen, en van inrichting van de digitale omgeving tot het schrijven van handleidingen voor de medewerkers

Bbrood gaat vanaf nu in al haar kanalen communiceren vanuit de vier communicatiepijlers en de beschreven merkstrategie. Op den duur levert dit een beter beeld van het merk op bij de klant en kan Bbrood zich daarmee verder onderscheiden van haar concurrentie.