nieuwe winkelformule van DekaMarkt

Vanuit de nieuwe Brand Key van DekaMarkt “Vieren van Vakmanschap” is samen met STOER RETAIL en SANDENBURG (concept creation) gewerkt aan een gehele nieuwe winkelformule in Heemstede. STOER RETAIL is tijdens dit project verantwoordelijk voor de gehele begeleiding en aansturing van alle Instore Communicatie. Van concept t/m uitwerking in alle communicatielagen.

Het doel van de vernieuwde Instore Communicatie van DekaMarkt is het vergroten van de vers- en kwaliteitsperceptie en om een duidelijk prijsgevoel te vergroten.

hoe heeft STOER RETAIL dit aangepakt?

Het project is opgedeeld in vijf fases:

Met het neerzetten van een nieuwe DekaMarkt formule is Instore Communicatie van essentieel belang voor het uitdragen van de nieuwe merkessentie. Hiermee wordt het merk DekaMarkt overdragen aan haar klanten, medewerkers en leveranciers.

STOER RETAIL stelt voorafgaand aan het proces een Plan van Aanpak op, waarin verschillende fases worden benoemd die belangrijk zijn voor de Instore Communicatie. Fases uit het plan zijn o.a. de inventarisatie van alle huidige materialen en middelen, het opstellen van een briefing voor de Instore Communicatie voor Sandenburg, het opstellen van een beleid (waar moet de Instore Communicatie aan voldoen), prototypes ontwikkelen en testen en tot slot de uitwerking van alle middelen begeleiden.

klaar voor de toekomst

Voordat er gestart kan worden met de Instore Communicatie, heeft STOER RETAIL een duidelijke briefing opgesteld voor de Instore Communicatie richting Sandenburg.  Aan de hand van deze briefing is Sandenburg aan de slag gegaan. STOER RETAIL heeft samen met DekaMarkt een richting gekozen en STOER RETAIL heeft vervolgens de uitwerking van alle Instore Communicatie:

  • Het begeleiden van de opmaak van alle uitingen en het schrijven van teksten
  • Het bepalen van de posities van de communicatiemiddelen in de winkel
  • Het aansturen van de productie van hardwaren en in-lays

DekaMarkt Heemstede is compleet vernieuwd, hierdoor was het mogelijk om voor opening diverse Instore Communicatie op locatie te testen.
Alle overige Instore Communicatiemiddelen zijn getest in een proefruimte bij de leverancier Reklet. Met de uitkomsten van deze testfase hebben we voor opening nog diverse middelen kunnen optimaliseren.

STOER RETAIL is verantwoordelijk voor het uitrollen van alle Instore- & gevel communicatie van deze nieuwe winkel. Wij zijn dus een week voor opening op locatie aanwezig om alles in goede banen te leiden.
De nieuwe Instore Communicatie zorgt ervoor dat klanten nog makkelijker hun weg kunnen vinden en geïnspireerd worden om nieuwe producten mee naar huis te nemen.

Na opening zijn wij ook betrokken bij de evaluatie van deze eerste pilotwinkel. Hierin wordt o.a. gekeken naar het proces, de resultaten en de samenwerking met het projectteam. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om een klantonderzoek te doen en alle learnings mee te nemen naar de verdere uitrol van deze nieuwe winkelformule. Een vernieuwde winkelformule die klaar is voor de toekomst.

Periode: 2022