teamlead content bij Coop

Aan STOER RETAIL is gevraagd om de functie van teamlead content op de marketing afdeling van Coop te vervullen. Dit team is verantwoordelijk voor de content creatie van onder andere coop.nl, social media, nieuwsbrieven, winkel, (lokale) activatie, branded content en influencer marketing. De functie teamleider werd bij Coop tijdelijk ingevuld omdat de twee retailers PLUS en Coop gefuseerd werden. De taak van de teamleider was dan ook om naast de gebruikelijke taken zoals commercieel jaarplan opstellen, kwaliteit, budget en planning bewaking ook ervoor te zorgen dat het team dat onderhevig was aan de veranderingen die de fusering met zich mee bracht de juiste begeleiding te geven en de teamspirit te borgen.

harmonisaties en optimalisaties

STOER RETAIL is gestart met kennismakingen met het team en andere afdelingen en heeft daarna direct de rol van teamlead content opgepakt. De campagnes die op de jaarkalender stonden maar ook de nieuwe campagnes of content items die door de fusering erbij waren gekomen zijn succesvol en binnen budget en planning door het team opgeleverd. Verder is er gewerkt aan de fusering met PLUS en hebben we per functie en takenpakket gekeken naar hoe we dit over kunnen dragen aan de PLUS collega’s. Tot slot is er samen met PLUS een jaarplan voor 2024 gemaakt waarin we nog meer harmonisaties en optimalisaties hebben doorgevoerd.

teams van PLUS

STOER RETAIL heeft er voor gezorgd dat het content team op een effectieve en efficiënte wijze heeft kunnen werken en dat de juiste kwaliteit op alle kanalen werd geleverd. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat ondanks de fusering en uitdagingen die omtrent een team daarbij komen kijken goed werden gemanaged. Dat heeft zich geresulteerd in een heel hecht team waar naast hard werken ook hard werd gelachen. Verder zijn er verschillende werkzaamheden en functies geharmoniseerd en in de teams van PLUS belegd. Dit heeft voor een nog betere samenwerking en verbinding tussen de twee merken PLUS en Coop gezorgd. Daarnaast hebben we ook de samenwerkingen met bureaus en andere leveranciers geoptimaliseerd zodat dit nog meer verweven is met de PLUS organisatie en processen.

Periode: 2023