de nummer 1 in verf

Voor de inrichting van de bouwmarkten van GAMMA en KARWEI werken beide formules met schappenplannen. Deze worden gemaakt door de afdeling Space Management in samenwerking met de afdeling Format. Beide formules zijn hierbij afhankelijk van verschillende leveranciers. Door het niet borgen van verschillende wijzigingen in schappenplannen komt de inhoud hiervan niet meer overeen met de inhoud van de leveranciers en met het schappenplan in de bouwmarkt. Aan STOER RETAIL is gevraagd om met een gestructureerde manier van aanpak alle schappenplannen langs te gaan en te zorgen dat deze inhoudelijk overeenkomen bij zowel de formule als de leverancier.

Het project kunnen we opdelen in drie fases:

Voorbereidende fase:

Opzetten van werkgroep met belangrijkste stakeholders
Opzetten van tweewekelijkse stuurgroep met directe en belangrijkste stakeholders
Voorlopige planning maken project

Uitvoerende fase:

Twee keer per week begeleiden van werkgroep
Bepalen en borgen van uitgezette acties
Zorgen dat juiste recepturen worden opgeleverd,
goede controle wordt gedaan en schappenplannen worden aangepast waar nodig
Informeren van stuurgroep met stand van zaken
Waarborgen en/of aanpassen planning

Controle fase:

Managen controle schappenplannen in praktijk
Managen aanpassingen schappenplannen

kloppende schappenplannen

Het projectleiderschap vanuit STOER RETAIL heeft geresulteerd in kloppende schappenplannen bij zowel GAMMA als KARWEI, waardoor bij het (her)openen van een nieuwe bouwmarkt vrijwel alle schappen in één keer juist worden opgebouwd.

Periode: 2023