kneden met Bakker Bart

Bakker Bart kwam met de vraag om de bestaande marktpositionering aan te scherpen. Vroeg in het traject werd duidelijk dat er meer nodig was dan alleen een aanscherping. Er was behoefte aan een compleet nieuwe positionering. Hoe creëer je onderscheid en relevantie?

  • In vier strategische werksessies met verschillende interne stakeholders (o.a. de afdelingen verkoop, inkoop en marketing) kwamen we tot de conclusie dat er behoefte was aan een duidelijkere visie en positionering
  • Met een merkstrateeg zijn we de diepte ingegaan. Dit leidde tot betere storytelling over het bedrijf, een scherpere doelgroepomschrijving en een duidelijke visie en positionering
  • De bestaande marketingmiddelen pasten niet meer bij de nieuwe positionering. Om ze weer op een lijn te brengen heeft STOER aanbevelingen gegeven aan Bakker Bart

nieuwe marktpositionering

Bakker Bart heeft aan de hand van onze aanpak de positionering vernieuwd. Alle marketingmiddelen zijn daarop aangepast en neergezet. Onze aanpak heeft er bovendien toe geleid dat Bakker Bart op continue basis met het merk en de merkpositionering bezig wil blijven (o.a. met brand & design bureau SVT).

Periode: 2017