tweewekelijkse promoties

STOER RETAIL is gevraagd om een tijdelijke functie op te vullen. Dit vanwege een openstaande vacature voor de rol van Actie POS coördinator en later in combinatie met Promocommunicatie coördinator.

Dit houdt in dat alle online- en offline communicatie rondom de tweewekelijkse promoties gebrieft moesten worden. Daarnaast moest deze ook gecontroleerd worden, en eventueel aan te laten passen waar nodig. Ook hielden we ons bezig met het promocommunicatie- en actie POS-proces worden verbeterd en geïntegreerd om mogelijk te maken dat de rollen van twee naar één FTE konden gaan. Ook is er meegewerkt aan het proces om actie POS-materialen in de winkels te laten printen.

Om de processen te integreren is er gekeken naar hoe de processen los van elkaar lopen. Hierbij is gekeken naar welke stappen elk proces kent en welke deadlines daaraan verbonden zijn. Hiervoor zijn op de eerste plaats de overlappende stappen bekeken en dusdanig aangepast zodat deze maar één keer hoeven worden uitgevoerd. Waar nodig zijn hier ook deadlines naar voren en achteren geschoven. Ook is er gekeken naar stappen die kunnen worden geautomatiseerd.

integratie en versimpelen

Door de twee processen te integreren en versimpelen worden er per promotie minder handelingen gedaan. Hierdoor kan de rol door één FTE worden vervuld en is het ook makkelijker om (gedeeltes van) het proces over te dragen tijdens bijvoorbeeld een vakantie. Gedurende onze vervanging konden de werkzaamheden en verbetering van de processen doorgaan, terwijl er ondertussen kon worden gezocht naar de perfecte kandidaat die deze rol een vaste invulling kon geven.

Periode: 2022,2023